05 04 - MOTIVACE PARTNERA

STANOVENÍ PRIORIT 

 

SCHOPNOST VYDĚLÁVAT - PRACOVITOST

SPOLEČNÉ ZÁJMY A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

POMOC V DOMÁCNOSTI S BĚŽNÝMI PRACEMI - NÁKUPY

SPOLUPRÁCE A SOUČINNOST PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ 

RESPEKTOVÁNÍ A PODPORA PARTNERKY V ZAMĚSTNÁNÍ I VOLNÉM ČASE 

USPOKOJIVÝ SEX SE SILNÝMI ORGASMY A ZÁŽITKY 

NAUČTE SE MUŽE MOTIVOVAT, UKLIDŇOVAT, SPOLUPRACOVAT, SVÁDĚT, PROVOKOVAT

NAUČTE SE MUŽE MOTIVOVAT, UKLIDŇOVAT, SPOLUPRACOVAT, SVÁDĚT, PROVOKOVAT

Všechny tyto schopnosti a dovednosti se můžete postupně ve Femm studiu naučit. Než se ale něco začnete učit otestujte se jak na muže v různých oblastech působíte. K tomu slouží TEST SOCIÁLNÍ INTERAKCE, který vám doporučujeme absolvovat. Test slouží ke zdokumentování vaše vzhledu, projevu a chování v různých situacích a prostředí, která se následně vyhodnotí. Test je vlastně souborem video nahrávek v různých sociálních situacích, které následně nezávisle a diskrétně posoudí tým našich poradců. Na základě těchto posudků a názorů vám vypracujeme nezávislé hodnocení jak jste zapůsobila na různé typy mužů svým vzhledem, projevem a chováním. Tým se z důvodu objektivity skládá z typově a věkově rozdílních mužů pocházející z různých profesí, sociálních skupin a míst naší republiky. Pokud byste měla o test SOCIÁLNÍ INTERAKCE zájem sestavíme si na konzultační schůzce plán několika modelovaných situací a připravíme následnou postupnou realizaci.