VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOST JE JEDNA Z NEJMOCNĚJŠÍCH ŽENSKÝCH ZBRANÍ

Podle čeho muži určují kdo je a kdo není sexuálně přitažlivý? Rozhodují se muži při vizuálním výběru partnerky jen na základě emočně subjektivního dojmu s předem nastaveným filtrem nebo dokáží výběr partnerky racionálně ovlivňovat? Přináší sexuální přitažlivost ženám při seznamování a soužití s mužem více výhod než ženám sexuálně nepřitažlivým? Převažuje počet výhod sexuální přitažlivosti nad případnými negativy jako je mužská žárlivost a majetnickost nebo ženská závist a pomlouvání? Lze ženám alespoň v obecné rovině napovědět jak optimalizovat svůj vzhled a chování k získání běžných životních výhod a k zlepšení ženské sexuální konkurenceschopnosti? Sociologové a sexuologové se na sexuální přitažlivost dívají jako na fyzický stav, který definují věkem 18-30 let, poměrem WHR 0,7-0,85, tvarem a pružností ňader, kvalitou vlasů a zubů a typem pachu. My vnímáme sexuální přitažlivost jako proměný stav který se dá měnit pomocí optimalizace vzhledu a úrovně sociálních dovedností.

DEFINICE PŘITAŽLIVOSTI

Přitažlivost provází jedince v každodenním životě. Vztahuje se k jedinci, nebo skupině osob, jejichž nějaká vlastnost, či vlastnosti jsou pro jiné jedince zdrojem odměn. Vzájemná přitažlivost lidí ve velké míře ovlivňuje to, jak se rozvíjí vztahy. Někteří lidé jsou pro nás přitažliví více, někteří méně. U lidí přitažlivějších jsme ochotni tolerovat více prohřešků, nebo přehlížet nedostatky.
Přitažlivost lidí hodnotíme podle celé řady faktorů, například podle vůně, fyziognomie, vzrůstu, pohybu, hlasu, myšlení, smyslu pro humor, celkového vzhledu a oblékání.

Onen seznam
1. Specifický poměr pasu a boků
2. Vyšší hlas
3. Dlouhé zdravé vlasy
4. Úsměv
5. Méně makeupu
6. Červená barva
Získaná přitažlivost[editovat | editovat zdroj]
Odpovídá míře přitažlivosti muže k ženě, kterou muž ženu přitahuje jako osobnost. Jde o projevy v relativně krátkém čase ovlivnitelné vůlí a úsilím: dovednosti, chování, oblečení, řeč těla. Získaná přitažlivost kolísá s průběhem komunikace a není závislá na tělesné konstituci, ale na tom, jak žena v průběhu času vnímá mužovo vystupování. Označme získanou přitažlivost Zp(M, Ž). Pokud muž svým chováním a taktikou působí správným směrem, pak Zp > 1 a narůstá. Pokud dělá chyby, pak Zp < 1 a dokonce může klesnout až k nule.
Atraktivita není vše
Pokud nesplňujete výše uvedené znaky atraktivnosti, vůbec nezoufejte. I když většina lidí připisuje atraktivním jedincům další pozitivní vlastnosti, jako větší oblíbenost, sebevědomí, štěstí, není žádné pravidlo, že je tomu skutečně tak. Tento fenomén, předpokládat u hezkých lidí dobré vlastnosti a u těch méně hezkých naopak ty špatné, se nazývá pozitivní stereotyp tělesné přitažlivosti. Je to tendence připisovat krásným lidem pozitivní vlastnosti a těm méně atraktivním ty negativní. Na závěr bych ještě chtěla podotknout, že v partnerském vztahu se velice často uplatňuje jakási spravedlnost, kdy se navzájem přitahují lidé podobně atraktivní. Není tudíž pravda, že neatraktivní lidé mají menší pravděpodobnost nalézt partnera. Neatraktivní lidé mají pouze menší pravděpodobnost najít si výrazně atraktivnějšího partnera, než jsou oni sami.

Jak má vypadat podle mužů ideální žena?
Říká se, že ideální partnerka (partner) neexistuje, přesto se však většina z nás snaží k jakémusi pomyslnému ideálu přiblížit. Jak si muži představují ideál dokonalé partnerky? Jak by měla taková žena vypadat? Jak by se měla chovat a jaké by měla mít vlastnosti? Je za tento ideál považována opravdu krásná, štíhlá, atraktivní blondýna s velkými prsy, jak si většina z nás myslí?
Ideální partnerka
Mužům už dávno nestačí, aby byla žena jen krásná. Požadují toho po partnerkách mnohem více. Dle novodobých průzkumů požadují muži nejen to, aby byl na jejich partnerku pěkný pohled, ale i to, aby byla jeho žena skvělou kuchařkou, dětem perfektní matkou, ve společnosti dámou na úrovni a v posteli vášnivou milenkou. Že toho není málo?
Není, ale...
Každý člověk vidí ideálního partnera v někom jiném, takže se není čeho obávat. Ideál ženské krásy neexistuje a každý muž nebude zas tak náročný, jak se může na první pohled zdát.
Ženy by měly mít od všeho trochu
Dle mužů by měly mít ženy od všeho trochu. Ničeho by nemělo přebývat, ničeho by však nemělo být málo. Takže ani naprosto dokonalá partnerka, co se vzhledu týká, nebude dokonalou partnerkou pro všechny. Na jedné straně bude muž hrdý na to, že se na jeho ženu všichni obdivně dívají a „závidí" mu, že takovou krásku získal právě on, na druhou stranu se však takový muž bude muset smířit se skutečností, že jeho partnerka bude nejen středem jeho zájmu, ale i zájmu ostatních mužů.
Obdobně je to i s chytrostí. Muži nesnášejí hloupé ženy, avšak intelektuálku mít doma také nechtějí. Většina mužů touží po ženě, která se o sebe umí postarat, umí vydělat peníze, přispět do rodinného rozpočtu a ženě, která se bude umět rozhodnout v rozličných životních situacích. Jenže i v tomto případě platí pravidlo všeho s mírou. Málokterému chlapovi se totiž líbí žena, která si jde tvrdě za svým pracovním cílem či žena, která ho bude svou chytrostí zastiňovat.
Ženy by navíc měly mít schopnost podpořit svého partnera v těžkých životních situacích, být pro něj partnerkou, které si bude moci postěžovat, partnerkou, která ho vždy vyslechne, a která mu bude rozumět. V neposlední řadě musí být žena nakloněna i sexuální potřebě svého partnera. Tuto vlastnost totiž považuje většina mužů za jednu z nejdůležitějších.
Shrneme-li to:
Za fantastickou ženu je považována taková partnerka, která zvládá vše, tzn., žena která má dobrou práci, žena která se umí postarat o rodinu, vychovat děti, zabezpečit chod své domácnosti, žena která je pro muže přítelkyní v těžkých chvílích, společnicí, která ho bude reprezentovat.... Ideální žena je tedy podle mužů taková žena, která je doplňuje a která podtrhuje jejich dobré vlastnosti, nikoliv žena, která na sebe strhává přílišnou pozornost, ať už v tom dobrém či špatném slova smyslu.
Navíc by o sebe měla každá žena dbát a vypadat atraktivně. Ani zde se však nesmí nic přehánět. Muži mají rádi spíše přirozenou než umělou krásu, což si ženy často vůbec neuvědomují a snaží se zamaskovat své nedostatky pod silné vrstvy make-upu a líčidel. Jenže takové počínání se u mužů setkává spíše s negativním ohlasem. A vy dámy, které se trápíte kvůli nějakému tomu kilogramu navíc, nezoufejte. Někdy nemusejí být správně umístěné tukové zásoby vůbec na škodu. Svůdné ženské křivky jsou totiž pro mnohé muže velkým lákadlem.
Ideální partnerka
Krása ženy nespočívá jen ve vzhledu
Krása ženy tedy nespočívá jen v rozměrech či tvarech ženského těla, barvě vlasů či velikosti prsů. Ženská krása vyzařuje kromě vzhledu i z toho, jaké má dotyčná dáma charisma, jak mluví, jak se chová, jak vystupuje na veřejnosti, jak se usmívá, jak jedná s lidmi, atd.
Milujte svou partnerku i s jejími nedostatky
Závěrem už snad jen to, že ideální žena neexistuje, stejně tak jako neexistuje ideální muž. Hlavní je, abyste se naučili mít svou partnerku rádi takovou, jaká já (i s určitými povahovými či vzhledovými nedostatky) a dávali ji svou lásku patřičně najevo. Jedině tak vám bude moci plnou měrou svou lásku opětovat.

 

Druhou sociometrickou hodnotou kterou často využijete je vizuální PROFESNÍ DŮVĚRYHODNOST, která ovlivňuje sociální interakci (reakci okolí) v profesní a kariérní oblasti. Dokáže pozitivně ovlivnit výsledek přijímacích pohovorů a obchodních jednání, zvyšuje šance při získávání nových zákazníků, zlepšuje pozici při vyjednávání a získávání nových zakázek, vyššího platu nebo lepších benefitů. Zvýšením hodnoty své vizuální profesní důvěryhodnosti podpořené profesionálním chováním zvyšujete v případě podnikaní pravděpodobnost úspěchu při sjednávání obchodů a lepších podmínek pro vaše podnikání. V případě zaměstnané ženy dokáže vyšší hodnota profesní důvyhodnosti zvýšit šance na získání nového, lepšího nebo lépe placeného místa a dokáže zlepšit přístup a postoj nadřízeného. Vaše vizuální profesní důvěryhodnost v mužích vyvolá pocit psychologické jistoty a klidu, že jedná s profesionálem na kterého se může spolehnout jak v případě podnikatelkého partnera tak zaměstnané ženy i případě vy sama jako nadřízená řídíte kolektiv mužů.

Třetí hodnotou která je sociometricky měřitelná je SPOLEČENSKÁ ATRAKTIVITA, která určuje vizuální postavení ženy ve společnosti zejména na slavnostních událostech kde je vyšší stupeň společenské atraktivity vyžadován. Protože je atraktivita na těchto akcích v podstatě povinná ovlivňuje i ženskou konkurenci kterou nutí být před ostatními muži rovněž co nejvíce společensky atraktivní. Úkolem společenské atraktivity je reprezentovat sebe a v případě že vás doprovází muž nebo partner tak reprezentovat i jeho tak, aby právě právě ta vaše společenská atraktivita byla co nejvyšší. Čím vyšší hodnotu vaší společenské atraktivity budou okolní muži u vás vnímat tím vyšší ligu v jejich hlavách hrajete a tím vyššího uznání se vám dostane. Výškou společenské atraktivity rovněž ovlivňujete i postavení vašeho partnera v Alfa žebříčku samců a naštvanost ostatních dam které podobné výše společenské atraktivity nedosahují. Výhodou vyšší společenské atraktivity může být lepší postavení a nadstandardní zacházení a nabídky od cizích mužů při osobních, společenských a pracovních setkáních. Nevýhodou vyšší společenské přitažlivosti je častá žárlivost a majetnickost vlastního partnera, který se cítí být nadstandardním zacházením a nabídkami ostatních Alfa samců ohrožen.

 

 

 

VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOST ZVÝŠÍ MOŽNOST VÝBĚRU ALE SRÁŽÍ OSOBNOST ŽENY

VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOST ZVÝŠÍ MOŽNOST VÝBĚRU ALE SRÁŽÍ OSOBNOST ŽENY

Nemůžete popřít ani ignorovat fakt, že pro muže je fyzický vzhled a projev ženy nejdůležitějším kritérem při výběru partnerky. Až následně muž vybírá ženu podle chování, myšlení a sociálního postavení. Když k tomu připočítáte, že Česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem krásných žen v přepočtu na počet obyvatel nemusí být hledání partnera jednoduchou záležitostí. Myslíme partnera schopného, věrného a citlivého, který vás zahrne láskou, něhou, humorem a který vám aktiivně pomůže s domácností a dětmi. Může si tedy žena pomocí své sexuální přitažlivosti nějakým způsobem ovlivnit získávání a udržení kvalitního partnera? Teoreticky ano, protože vyšší sexuální přitažlivost zvyšuje ženě možnost výběru. V reálném životě však může nepřiměřeně vysoká sexuální přitažlivost uškodit nejen ženě, jejímu vztahu ale i dětem. Důvodem je rozdílnost vnímání sexuální přitažlivosti u jednotlivých mužů.  

VÁŠ VZHLED PŘITAHUJE RŮZNÉ TYPY MUŽŮ A NA VÁS JE KOHO ZVOLÍTE

VÁŠ VZHLED PŘITAHUJE RŮZNÉ TYPY MUŽŮ A NA VÁS JE KOHO ZVOLÍTE

Je víc než pravděpodobné, že váš současný nebo budoucí partner patří do některé z těchto tří kategorií. Každá kategorie mužů vnímá sexuální přitažlivost ženy jiným způsobem a podle toho si vybírá i jinak sexuálně přitažlivou partnerku. 

 1. Táta - je charakterní rodinný typ a je dobrý a citlivý partner a otec. 
 2. Alfa samec - je úspěšný, bohatý, finančně zajistí ale víc nečekejte.     
 3. Gaučák - je zábavný ale taky pohodlný a budete na všechno sama.  

Úspěšnost vztahu z pohledu sexuální přitažlivosti ženy zavisí nejvíce na správné kombinaci charakterých a povahových kvalit muže a preferovaných hodnotových priorit ženy. V praxi to znamená, že nemůžete zkombinovat nepraktického, neochotného a lenivého Gaučáka se sexuálně přitažlivou samostatnou, úspěšnou a aktivní ženou. Stejně tak nemůžete zkombinovat ženu hledající charakterově kvalitního, obětavého a milujícího partnera a otce s narcistickým a sobeckým Alfa samcem. Vždy je to otázka času, kdy se takový typ vztahu stane pro ženu problémový a konfliktní. 

JAK SE PREZENTOVAT POKUD CHCETE CHARAKTERNÍHO MUŽE A KVALITNÍHO OTCE

JAK SE PREZENTOVAT POKUD CHCETE CHARAKTERNÍHO MUŽE A KVALITNÍHO OTCE

Tátové hledají aktivní partnerku a mámu dětí, která s ním bude sdílet podobné názory a podobný životní styl. Tato skupina mužů nebude mít ve většině případů zájem o sexuálně nápadnou nebo dokonce sexuálně vyzývavou ženu a to ze dvou hlavních důvodů. Za prvé jsou sexuálně atraktivní a nápadné ženy pro tyto muže velmi rizikové, protože dostávají desetkrát více nabídek a pozvání od cizích mužů než žena sexuálně nenápadná. Zejména Alfa samci berou každé setkání se sexuálně přitažlivou ženou jako výzvu k jejímu získání a je mu jedno zda je žena zadaná nebo vdaná. Pokud zjistí, že ji nemůže získat jako manželku, bude ji chtít získat jako milenku nebo jednorázovou kořist. Za druhé je tu obava, že sexuálně přitažlivá žena bude mít daleko vyšší materiální nároky a může být sobectější, nepraktičtější a citově chladnější než žena sexuálně nenápadná. Z logického hlediska je tedy střední nebo skrytá sexuální přitažlivost pro získání ideálního a citlivého muže daleko výhodnější než vysoká sexuální přitažlivost a vyzývavost. 

VĚTŠINA ALFA SAMCŮ NECHCE CITOVĚ SDÍLET, CHCE VLASTNIT, ŘÍDIT A OVLÁDAT

VĚTŠINA ALFA SAMCŮ NECHCE CITOVĚ SDÍLET, CHCE VLASTNIT, ŘÍDIT A OVLÁDAT

Alfa samec je tvor, který si z důvodu upevnění vlastní moci, úspěchu a bohatství podvědomě vybírá sexuálně přitažlivé ženy, které výměnou za jejich věrnost, oddanost a reprezentaci společensky a materiálně zajišťuje. Výhoda tohoto zajištění a zabezpečení je však často vykoupena neschopností a neochotou Alfa samce věnovat partnerce svůj čas, pozornost, něhu, objetí a podporu při budování jejího úspěchu a seberealizace. To samozřejmě neplatí v období dvoření, ale až v období materiální a existanční závislosti ženy na Alfa samci. Proto je vztah ženy s Alfa samcem ve většině případů nevyvážený a taková žena v něm citově strádá. Stejně úspěšným, silným a finančně nezávislým ženám se Alfa samec zpravidla vyhýbá, protože takovou ženu nemůže mocensky a materiálně vlastnit a ovládat. Obecně tedy platí, že pokud žena k životu nepotřebuje milujícího a oddaného muže může být takový vztah s Alfa samcem výhodný. Pokud ale žena hledá rovnoprávný vztah s ochotným, citlivým a milujícím mužem a otcem je lepší sexuální přitažlivost snížit nebo skrýt. Za prvé se tím zbavíte Alfa samců s pochybnou charakterovou kvalitou a za druhé ve vás budou muži vidět ženu a osobnost a ne jenom sexuální objekt.  

GAUČÁKA MUSÍTE MOTIVOVAT A UČIT POKUD Z NĚJ CHCETE KVALITNÍHO PARTNERA

GAUČÁKA MUSÍTE MOTIVOVAT A UČIT POKUD Z NĚJ CHCETE KVALITNÍHO PARTNERA

Gaučák víc než sexuálně přitažlivou ženu hledá obětavou partnerku a náhradu své starostivé mámy. Něco mu totiž napovídá, že méně přitažlivá žena s nižším sebevědomím bude ovladatelnější, obětavější, vděčnější, poslušnější a věrnější. Klasickému gaučáku stačí ke spokojenému životu dobrá kuchařka, uklizečka, milenka a tolerantní partnerka, která ho nebude omezovat v jeho zálibách a v ležení s ovladačem v ruce. Jediná šance jak rozpoznat Gaučáka už v období seznamování a zamilovanosti je zjistit systém fungování domácnosti jeho rodičů. Tam nejlépe zjistíte jaký typ muže se z vašeho zprvu zábavného, pozorného a pohledného partnera v budoucnu vyklube. Zda se z něj stane vzorný partner, štamgast místní restaurace, gaučový lenivý typ nebo nevěrný záletník samozřejmě můžete ovlivnit i vy. 

PŘEHNANÁ VIZUÁLNÍ A SEXUÁLNÍ VYZÝVAVOST JE ZABIJÁKEM CITŮ

PŘEHNANÁ VIZUÁLNÍ A SEXUÁLNÍ VYZÝVAVOST JE ZABIJÁKEM CITŮ

Vysoká sexuální přitažlivost je výhodná jen pokud chcete zůstat svobodná, nezávislá, bez závazků a užívat si života. Velmi přitažlivá žena budí rozruch a přitahuje pozornost a to muži tolerují jen u cizích žen. Pokud se změnou poměrů stane z cizí, obdivované a lovené ženy partnerka, manželka nebo milenka, začne ji muž před ostatními muži a lovci chránit. V tom okamžiku začne muž vysokou sexuální přitažlivost tolerovat jen v případě, když bude žena pod jeho ochranou. Ochranou ženy je v tomto případě myšlena hlavně kontrola jejího pohybu a činnosti aniž by to žena sama musela vědět. Pokud navíc muž znejistí, získá byť falešné podezření nebo pocit ohrožení bude se počet jeho opatření a omezení stupňovat a začne se konfliktně a žárlivě chovát. Pokud chcete předejít takovému typu vztahu odmítněte v období seznamování a sbližování všechny finanční a materiální nabídky, kterými by si muž mohl koupit vaši vděčnost a loajalitu. Jen tak zjistíte nakolik vás chce muž vlastnit a ovládat a nakolik vás chce milovat, podporovat a sdílet s vámi citový život.  

PODCEŇOVÁNÍ VIZUÁLNÍ A SEXUÁLNÍ PŘITAŽLIVOSTI VÁS HODÍ NA DRUHOU KOLEJ

PODCEŇOVÁNÍ VIZUÁLNÍ A SEXUÁLNÍ PŘITAŽLIVOSTI VÁS HODÍ NA DRUHOU KOLEJ

Nízká sexuální přitažlivost ženy je výhodná jen u vztahů, kde muži nemají žádné požadavky na fyzický vzhled ženy. Není totiž výjimkou, že žena s nízkou sexuální přitažlivosti, třemi dětmi a nesobeckým partnerem je daleko šťastnější než sexuálně atraktivní a materiálně zajištěná žena žijící s Alfa samcem. Tajemství úspěchu není ani tak v atraktivitě ženy, ale v aktivní péči o vztah a ve vyvážené kombinaci hodnotových priorit a povahových vlastností obou partnerů. Na druhou ale nikdo neví, kam a jak se bude vztah v budoucnu vyvíjet. Může se stát, že se partner kterému nízká sexuální přitažlivost manželky doposud vyhovovala nechá okouzlit sexuálně přitažlivější ženou do které se zamiluje. Ze statistik víme, že polovina manželství se rozvede a z druhé poloviny nerozvedených manželství je jen pětina harmonicky šťastných a funkčních. Tedy v přepočtu to znamená, že jen jedná z deseti žen může mít 100% jistotu, že stupeň její sexuální přitažlivosti nebude mít na kvalitu vztahu nebo na zvýšené riziko nevěry v budoucnu žádný vliv. 

NESPOKOJENÝCH ŽEN JE DVAKRÁT VÍCE NEŽ NESPOKOJENÝCH MUŽŮ

NESPOKOJENÝCH ŽEN JE DVAKRÁT VÍCE NEŽ NESPOKOJENÝCH MUŽŮ

Položila jste si někdy otázku jakou šanci má česká žena při hledání a udržení kvalitního partnera? V ČR je 5,3 milionu žen od kterých odečteme dívky do 18 let, ženy nad 75 let a homosexuální ženy. Zůstává 4 miliony žen. Pokud od tohoto čísla odečteme sexuálně vyzývavé ženy lovící jen Alfa samce (cca 4% žen), ženy neřešící vzhled (10% žen) máme cca 3,5 milionu žen, které chtějí najít nebo mít vztah s ideálním partnerem a dobrým otcem svých dětí. Teoreticky by stačilo jen si správně vybrat, protože mužů je také 3,5 milionu. Prakticky to tak ale jednoduché není. Největším problémem je nespokojenost žen s partnery v dlouhodobých vztazích což dokazuje 2/3 podíl žádostí o rozvod ze strany ženy. V praxi to znamená, že v dlouhodobých vztazích nebo v manželstvích je 2x více nespokojených žen než mužů. V mnoha případech si za to mohou ženy sice samy. Například když podcení, přehlíží nebo tolerují negativní a škodlivé signály, návyky a chování partnera v období zamilovanosti. Nebo když v okouzlení předčasně příjmou nabídku k sňatku, případně otěhotní bez důkladné znalosti charakteru a povahy budoucího partnera. Za jednu z příčin ale ženy opravdu nemohou. A tou je obrovský nedostatek normálních mužů hodících se pro partnerství a výchovu dětí. 

NEKONFLIKTNÍ A BEZPROBLÉMOVÝ MUŽ VHODNÝ PRO VZTAH JE JEN KAŽDÝ TŘETÍ

NEKONFLIKTNÍ A BEZPROBLÉMOVÝ MUŽ VHODNÝ PRO VZTAH JE JEN KAŽDÝ TŘETÍ

Mužů kteří hledají ženu, partnerku, manželku nebo milenku je zhruba stejně jako žen, tedy 3,5 milionu. Problém je ale ve velkém nepoměru normálních žen a normálních mužů. Příkladem alkoholiků je třeba dvakrát více než alkoholiček, počet trestaných mužů a hazardních hráčů je dokonce pětinásobný a agresivních mužů je oproti ženám dvacetinásobek. Pokud tedy od 3,5 milionů mužů odečtete všechny, které nechcete za svého partnera a otce svých dětí (alkoholiky, závislé na drogách, gamblery, trestané muže, násilné, majetnické, žárlivé, autoritářské, slaboduché, povýšené, lakomé, vulgární, arogantní, egoistické, ulhané, agresivní, sobecké, narcistické, lenivé, rozmazlené, neochotné a nevěrné) dojdete zhruba na třetinu původního počtu mužů. V praxi to znamená, že se o jednoho neproblémového muže uchází tři až čtyři ženy, které touží mít spokojený vztah a šťastnou rodinu. 

NEJVĚTŠÍ CHYBA ŽEN, KTEROU SI SAMI NEVĚDOMĚ ZNIČÍ SVŮJ VZTAH

NEJVĚTŠÍ CHYBA ŽEN, KTEROU SI SAMI NEVĚDOMĚ ZNIČÍ SVŮJ VZTAH

Pokud už se vám podařilo toho správného muže sehnat a získat bylo by dobré vás upozornit na jednu chybu, kterou si ničí svůj vztah velká většina žen tak trochu nevědomě sama žena. Tou chybou je změna využívání sexuální přitažlivosti v neprospěch partnera. Žena se totiž v období seznamování a sbližování snaží být před svým potencionálním partnerem vždy co nejvíce upravená a sexuálně přitažlivá. Sexuální přitažlivost a s tím související projev je pro muže hlavní důvod proč se do konkrétní ženy zamiluje, proč ho přitahuje, vzrušuje a proč se jí následně dvoří a chce ji pomáhat. Po tomto různě dlouhém období sbližování, svádění a setkávání následuje období kdy ze sváděného muže stane partner s kterým začne sdílet jednu domácnost. V tomto období společného bydlení se žena z nějakého důvodu (pohodlnost, praktičnost, jistota) přestane postupně o sebe tolik pečovat a začne chodit před partnerem v porovnání s předchozím obdobím méně upravená a sexuálně přitažlivá. Tím ale vezme žena partnerovi nejen hlavní motiv jeho zamilovanosti a obdivu kterým si muže získala, ale sníží mu tím i jeho přirozenou touhu plnit roli vzorného a zodpovědného partnera a otce. 

POKUD UŽ PARTNERA MÁTE, NEBERTE MU TO PROČ SE DO VÁS ZAMILOVAL

POKUD UŽ PARTNERA MÁTE, NEBERTE MU TO PROČ SE DO VÁS ZAMILOVAL

Situaci ženy zhorší navíc ještě tím, že doma chodí ženy před partnerem neupravené (obr A) a upraví se až když jdou někam ven bez partnera (obr. B) třeba do zaměstnání, na nákupy, za kamarádkou nebo za zábavou. Tato změna muže podvědomě frustruje a většina z nich to vnímá jako podvod a zradu na jeho city. V podstatě je to určitý druh vizuální nevěry, protože místo svého partnera svádí svou sexuální přitažlivostí cizí muže ve vašem okolí. Tento způsob prezentace vám můžeme doporučit jedině v případě, že se s partnerem rozcházíte a chcete ho tímto způsosbem potrestat třeba za jeho nevěru. V případě, že ho máte ráda a záleží vám na vašem vztahu tak se tomuto jednání vyhněte, pokud nechcete aby váš partner reagoval citovým ochladnutím, odcizením, neochotou, žárlivými scénami a konflikty, případně nevěrou s ženou, která bude ochotna být pro něj sexuálně přitažlivá. 

NEPLÝTVEJTE VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOSTÍ A VYZÝVAVOSTÍ TAM KDE TO NEPOTŘEBUJETE

NEPLÝTVEJTE VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOSTÍ A VYZÝVAVOSTÍ TAM KDE TO NEPOTŘEBUJETE

Pokud patříte mezi ty ženy, které si svého partnera váží mějte na paměti, že vaše sexuální přitažlivost je nejmocnější ženská zbraň. Zbraň s obrovskou sílou, která vám při správném využití zajistí mužskou věrnost a oddanost. Sexuální přitaživost je také obrovský zdroj energie, který muže motivuje dělat věci, které pro ně nejsou úplně přirozené a které by jinak asi nedělali. Na druhou stranu je sexuální přitažlivost ženy také zbraň, které se dá jednoduše zneužít i v neprospěch partnera. S tím souvisí jedno pravidlo které by měla dodržovat každá žena, která si chce udržet hezký a harmonický vztah. To pravidlo zní: Vaše sexuální přitažlivost díky které se do vás partner zamiloval by se měla stát součástí vašeho vztahu, stejně jako vaše city a vzájemná věrnost. Jednoduše řečeno byste měla být pro partnera vždy sexuálně přitažlivější než pro okolí. Pokud jste mimo domov bez partnera měla byste spíš působit jako sexuálně nenápadná žena. To samozřejmě neplatí pokud jste singl a nějakého partnera hledáte. 

NAUČTE SE SVOU SEXUÁLNÍ PŘITAŽLIVOST EFEKTIVNĚ A NEKONFLIKTNĚ VYUŽÍVAT

NAUČTE SE SVOU SEXUÁLNÍ PŘITAŽLIVOST EFEKTIVNĚ A NEKONFLIKTNĚ VYUŽÍVAT

TRVALÁ SEXUÁLNÍ PŘITAŽLIVOST - při této variantě si udržujte stabilní úroveň své sexuální přitažlivosti přibližně na takové úrovni jakou jste měla v období vašeho seznamování a sbližování. Tuto úroveň sexuální přitažlivosti používejte v drobných obměnách jak doma, tak v zaměstnání i v ložnici. Partnera sice u této varianty sexuálně nepreferujete ale není vámi ani znevýdňován, čímž by neměl ani citově strádat, ani žárlit a měl by váš vzhled a úroveň sexuální přitažlivosti v každé situaci respektovat. Výhodou je, že můžete jít i bez partnera kamkoli sexuálně přitažlivá a mít přitom čisté svědomí, že to partnerovi neubližuje a ani nepoškodí váš vztah. Nevýhodou je nepraktičnost v trvalém udržování makeupu a nedostatek vizuálních podnětů pro partnera z důvodu prevence nevěry. 

REGULOVANÁ SEXUÁLNÍ PŘITAŽLIVOST - principem této varianty je získat svým vzhledem co nejvíc výhod pro sebe, partnera a vztah a současně předcházet komplikacím, konfliktnímu jednání a případnému riziku nevěry. V praxi to znamená být pro své okolí a cizí muže sexuálně nenápadná a naopak v soukromí být pro partnera sexuálně přitažlivá a žádoucí. Touto sexuální regulací muže citově i sexuálně uspokojíte a zároveň ho efektivně motivujete k aktivnímu plnění jeho role partnera a rodiče. Regulovanou sexuální přitažlivosti se naučite partnera svádět, provokovat a dráždit čímž si zajistíte nejen vášnivý, zábavný a obostranně uspokojivý intimní život, ale i postavení sexuálně žádoucí ženy, kterou nebude ohrožovat případná partnerova nevěra. 

POZNEJTE SAMA SEBE A VYUŽIJTE SVÉ MOŽNOSTI VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOSTI

POZNEJTE SAMA SEBE A VYUŽIJTE SVÉ MOŽNOSTI VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOSTI

Pokud se chcete naučit rozpoznávat charakteristické znaky vlastní vizuálně sexuální přitažlivosti a umět s ni pracovat můžete vyzkoušet KURZ VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOSTI. Z hlediska udržení pozice žádoucí partnerky a s tím souvisejícího spokojeného, harmonického a zároveň i vášnivého vztahu je pro každou ženu nesmírně důležité vědět jak vizuálně působí na svého partnera v různých životních situacích. Zejména by každá žena měla vědět co se partnerovi vizuálně líbí a co partnera na ženě vzrušuje. Určitě by také měla vědět čeho se na svém vzhledu vyvarovat, když odchází na firemní večírek nebo za kamarádkou do baru.

JAK TO PROVEDEME A CO VŠECHNO SE NAUČÍTE

JAK TO PROVEDEME A CO VŠECHNO SE NAUČÍTE

Kurz probíhá tak, že vyhodnotíme pomocí fototestů vaši bazální vizuální přitažlivost a následně společně vytvoříme a nafotíme databázi nejvhodnějších typů vzhledu charakteristicky odpovídajících prostředí a činnostem pro kteréí jsou určené. Tuto databázi ke které můžete připojit i vaše starší fotografie následně vyhodnocuje tým našich poradců, kteří každou vaši podobu pojmenují podle toho jak na ně budete působit podobně jako na obrázku s naší asistentkou. Následně bude každá vaše jednotlivá podoba ohodnocena slovně, kde naši poradci popíší pocity, emoce a představy, které při pohledu na vaši podobu vznikají. Nakonec každou vaši vytvořenou podobu subjektivně ohodnotí číselně od nuly až po deset a ve všech 13 níže jmenovaných oblastech. Podle počtu bodů zjistíte která vaše podoba se podle hodnotících mužů nejvíce nebo nejméně hodí k jednotlivým situacím. Hodnocení provádí nejméně 10 na sobě nezávislých mužů s představou že jste jejich partnerka. 

13 TYPŮ VIZUÁLNÍCH CHARAKTERISTIK KTERÉ BYSTE MĚLA ZNÁT A UMĚT POUŽÍVAT

 1. PROFESNĚ - ASERTIVNÍ VIZUÁL vhodný do zaměstnání (kancelář, pracoviště, školení, teambuilding...)
 2. SPOLEČENSKO - NENÁPADNÝ VIZUÁL vhodný do společnosti bez partnera (kamarádky, nákupy, káva, bar)
 3. SPOLEČENSKO - PŘITAŽLIVÝ VIZUÁL vhodný do společnosti s partnerem (restaurace, kino, diskotéka, návštěvy)
 4. SPOLEČENSKO - REPREZENTATIVNÍ VIZUÁL vhodný na slavnostní akce s partnerem (ples, divadlo, koncerty)
 5. SPORTOVNĚ - TRÉNINKOVÝ VIZUÁL vhodný na cvičení bez partnera (fitness, cyklo, běh, brusle)
 6. SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ VIZUÁL vhodný na sportování s partnerem (turistika, výlety, hory, hrady)
 7. PRAKTICKO - ÚČELOVÝ VIZUÁL vhodný do domácnosti s partnerem (úklid, vaření, péče o děti, zahrada, tv)
 8. PRAKTICKO - OSOBNÍ VIZUÁL vhodný na relaxaci doma bez partnera (koupel, četba, hudba, opalování)
 9. SEXUÁLNĚ - HRAVÝ VIZUÁL vhodný na hrátky partnerem bez dětí (flirtování, škádlení, vtipkování, šťouchání)
 10. SEXUÁLNĚ - RELAXAČNÍ VIZUÁL vhodný na intimní relaxaci s partnerem (líbání, mazlení, koupel, masáž, milování)
 11. SEXUÁLNĚ - PŘITAŽLIVÝ VIZUÁL vhodný na běžné sexuální aktivity s partnerem (svádění, doteky, stimulace, sex)
 12. SEXUÁLNĚ - EROTICKÝ VIZUÁL vhodný na plánované erotické zážitky (překvapení, oslavy, show, hry)
 13. SEXUÁLNĚ - ÚČELOVÝ VIZUÁL - vhodný na cílené vizuální svádění (vyzývavý, živočišný, vulgární, fetišistický)

V ČEM VÁM NÁŠ KURZ VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOSTI POMŮŽE

V ČEM VÁM NÁŠ KURZ VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOSTI POMŮŽE

Čím vyšší počet bodů vám hodnotící muži k jednotlivému typu vzhledu přidělí (muže to být 0-100 bodů), tím více je podoba vhodná a účinná k dané situaci v souvislosti s mužským vnímáním ženské vizuální a sexuální přitažlivosti ženy. Díky těmto informacím a tomuto kurzu se můžete do budoucna správně rozhodovat co a kdy na svém vzhledu preferovat a zviditelňovat a naopak, co v dané situaci potlačovat abyste předešla nepříjemnostem a konfliktům. Jediné co potřebují naší poradci k této analýze vědět je typ vašeho povolání pro objektivní posouzení vhodnosti profesního typu vzhledu. Kurz, výroba vaší databáze a konečné vyhodnocení probíhá v našem fotostudiu a poradně ve Slavoníně. 

V případě dotazů nebo zájmu o KURZ VIZUÁLNÍ PŘITAŽLIVOSTI mi napište na email: kovacrostislav@seznam.cz. a já se s vámi budu v první volné chvíli zkontaktuji.  

25 BÝVALÝCH PREFEROVANÝCH SEXY ŽEN KTERÉ VYPADLY NEBO MAJÍ S UDRŽENÍM PROBLÉMY

25 BÝVALÝCH PREFEROVANÝCH SEXY ŽEN KTERÉ VYPADLY NEBO MAJÍ S UDRŽENÍM PROBLÉMY

Pro příklad jsme nakonec zařadili jednu kategorii žen, která z předních pozic sexuálně přitažlivých žen začaly z nějakého důvodu propadat do sexuálního zapomění. Na některých ženách je důvod ztráty mužské přízně evidentně viditelný. Nejčastějším důvodem vyřazení z kategorie sexy žena je pravděpodobně ztráta ženskosti a přirozenosti zejména díky přehnaným plastickým operacím. Stejný problém pravděpodobně brzy postihne i Demi Moore, Kylie Minoque a Jenifer Lopez které mohou být dalšími kandidátkami na vyřazení z kategorie nejpřitažlivější sexy žena. Dalšími důvody vyřazení žen z předních pozic sexy žebříčků je nejčastěji nadváha a přílišná hubenost, feminizace vzhledu a změny celkového stylingu. Mezi tyto ženy nepočítáme ženy, které z těchto sexy žebříčku vypadnou na přechodnou dobu z důvodu těhotenství a péče o malé děti což způsobí na nějakou dobu mediální neviditelnost a omezené dané celebrity se prezentovat v médiích.