SEXY DOJEM

VZHLED ŽENY OČIMA MUŽE

Vzhled ženy je nejdůležitější sociovizuální hodnota která ovlivňuje postoje, přístup a chování všech ostatních osob s kterými se setkáváte na různých místech, v různých situacích a prostředích. Výjimku tvoří rodiče, vlastní děti, nejbližší příbuzní a přátele kteří vás buď znají už od dětství nebo s vámi mají blízský vztah. Pro všechny ostatní a zejména pro muže bude váš vzhled určující hodnotou která na základě prvního dojmu a efektu primarity spustí reakci která zapůsobí na jeho emoční, intelektuální i pudová centra. Pokud je muž alespoň průměrně inteligentní dokáže jeho mozek tento koktejl informací okamžitě zpracovat a vyhodnotit vaše dominatní vizuální vlastnosti a charakteristiky a zařadit vás do příslušné kategorie žen. Každá z těchto kategorií má odlišnou vizuální identitu, ovlivňuje jiná mozková centra a spuští jiný typ sociální reakce a chování. Z toho vyplývá, že každá žena může svým vzhledem muže emočně, intelektuálně i pudově ovlivňovat a částečně tak řídit i jeho reakce a chování. Pokud vás to zajímá nabízíme vám na dalších stránkách zajímavou inspiraci a dostatek informací se to s námi naučit.