ZAHRAJTE PARTNEROVI VZRUŠUJÍCÍ PŘEDEHRU VE FORMĚ DIVADLA OTIKY

Základem Erotického divadla je využití našich figurantek a figurantů pro zvýšení erotického zážitku a jejich podílení se na ději zejména při scénické předehře. Tím se podstatně liší od všech ostatních zážitkových forem. Přesto, že se scénické erotické předehry účastní více osob je výhradním účelem Erotického divadla zkvalitňování intimního života a prevence nevěry. Z tohoto důvodu nenajdete ani v jednom scénáři žádnou formu sexuálních aktivit, která by mohla být označena jako nevěra. To znamená  že v Erotickém divadle platí absolutní zákaz provozovat jakýkoli intimní styk mezi vámi a figuranty, případně partnerem a našimi figurantkami a to i v případě, že byste je o to požádala. Toto porušení by pro ně znamenalo okamžité ukončení spolupráce. Nejsme žádná agentura poskytující sexuální služby, proto to po nás ani nežádejte. Pro realizaci erotického divadla naopak potřebujeme oboustrannou 100% profesionalitu, diskrértnost a mlčenlivost. Pokud se budou tyto pravidla oboustranně dodržovat dokáže vám Erotické divadlo přinášet zážitky z říše jinak nesplnitelných sexuálních přání a nejtajnějších fantazií. 

fantazií, není ani sex s cizím pvám nabízí slouží je totiž opravdu zkvalitňování Padou našeho erotického divadla je explicitní zákaz všech sexuálních aktivit (stimulace, intimní styk) a takových činností, které by mohly vyvolat pozdější výčitky, žárlivost nebo poškození vztahů. Erotické divadlo slouží výhradně ke zlepšení a zkvalitnění intimního života partnerů a prevenci nevěry hlavně tím, že vám pomůžeme prožít veškeré vaše nebo partnerovi erotické fantazie 

STAŇTE SE ALICÍ Z RESIDENT EVIL A ZACHRAŇTE SVÉHO PARTNERA ZE SPÁRŮ SEXUCHTIVÝCH ZOMBIE

STAŇTE SE ALICÍ Z RESIDENT EVIL A ZACHRAŇTE SVÉHO PARTNERA ZE SPÁRŮ SEXUCHTIVÝCH ZOMBIE

V tomto erotickém divadle se převtělíte do postavy agentky Alice, která má za úkol vysvobodit a ochránit svého partnera před sexuchtivými zombicemi. Tyto zombice v podání našich figurantek nejprve vašeho partnera napadnou v předem připravené místnosti a přivážou ho k židli, tak aby se nemohl hýbat a bránit. Tyto zombice se budou následně na vašeho partnera sápat, budou ho škrábat, kousat, rozcuchávat, stříhat oblečení a špinit kečupem. Mezitím se budou mezi sebou rvát, škadlit, kousat se válet se po sobě. Vše se samozřejmě bude odehrávat v zatemněné místnosti s kulisami z černé folie s efektními světly, mlhou a hudbou. V domluvené situaci vstupujete na scénu v kostýmu agentky, v paruce a brýlích tak aby vás partner v této chvíli nepooznal. Následně začnete partnera před zombicemi bránit a při rvačce je budete likvidovat podle toho jak bylo divadlo nacvičeno. Zombice se po likvidaci vždy odplazí a v zákulisí se převlečou na jinou Zombici. Tam budou připravené na návrat ve vhodný okamžik opět bojovat s agentkou o svou kořist. Agentka bude mezitím zajatého muže vyslýchat a zjišťovat zda sám není nakažený virem a není mužským zombie. Nechá ho tedy pořád svázaného a na odhalených místech bude pomocí štípání a kousání testovat zda cítí bolest a zda je tedy živý. Taky ověří přes kalhoty mačkáním rozkroku zda je živý a funkční jeho penis. Toto vyslýchání a prověřování bude přerušováno příchody připravených a převlečených zombic, které se budou s agentkou prát a ohrožovat svou mužskou oběť. V okamžiku nejvyššího napětí zombie opustí prostor a vy už si s partnerem budete pohrávat sama. K realizaci tohoto divadla je tedy potřeba zajistit MÍSTO (u vás doma nebo na domluveném místě) místnost INTERIÉROVĚ UPRAVIT a vše dobře NAČASOVAT. Nacvičit celé divadlo můžete pomocí tréninkových lekcí NÁCVIK ROLÍ A POSTAV a potřebné věci si zapůjčit ve FEMM PŮJČOVNĚ.