NABÍDNĚTE PARTNEROVI NĚCO CO BĚŽNĚ V SEXU NEDĚLÁTE

Na rozdíl od Erotického překvapení nebo show, kde partner v podstatě neví co bude dělat tak u Erotické nabídky potřebujete jeho spolupráci a součinnost. Po zaslání erotické nabídky ideálně formou letáku nebo videa se tedy partner rozhodne zda nabízené služby přijme a závazně objedná nebo zda je předem odmítne. Erotická nabídka tak eliminuje riziko nevhodnosti výběru nebo trapasu, na druhou stranu je příprava pracnější a náročnější než třeba u Erotického překvapení.