VSTUPNÍ SEXY REFERÁT

MOTIVAČNÍ TÉMA

- SEXY VZTAH

- ODCIZENÍ PARTNERA

- ODSTARNĚNÍ KONKURENCE

- INTIMNÍ ŽIVOT

- ČASTĚJŠÍ ORGASMY

- KVALITNĚJŠÍ SEX

- ZAJÍMAVĚJŠÍ SEX

- VÁŠNIVĚJŠÍ SEX

- DOBRODRUŽNĚJŠÍ SEX

PŘITAŽLIVÝ VZHLED

FASCINACE

STANOVENÍ PRIORIT

SCHOPNOST VYDĚLÁVAT - PRACOVITOST

SPOLEČNÉ ZÁJMY A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

POMOC V DOMÁCNOSTI S BĚŽNÝMI PRACEMI - NÁKUPY

SPOLUPRÁCE A SOUČINNOST PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ

RESPEKTOVÁNÍ A PODPORA PARTNERKY V ZAMĚSTNÁNÍ I VOLNÉM ČASE

USPOKOJIVÝ SEX SE SILNÝMI ORGASMY A ZÁŽITKY

PROVOZNÍ STEREOTYP

KAŽDODENNÍ

SEXUÁLNÍ NUDA

VOLNÝ ČAS

NESOULAD

OCHLAZENÍ

ODMILOVÁNÍ

NEVĚRA