STYL A POJETÍ

CO ZNAMENÁ STYL A CHARAKTER

ZVOLIT TAKOVÝ STAYL ABY VZNIKLA ODEZVA SMYSLOVÁ FYZICKÁ

NEJEN FYZICKÝM VYVRCHOLENÍM ALE SMYSLOVÝM ZÁŽITKEM 

VIZUÁLNÍ PODNĚTY  

SLUCHOVÉ PODNĚTY  

CHUŤOVÉ PODNĚTY  

ČICHOVÉ PODNĚTY  

DOTEKOVÉ PODNĚTY 

ODEZVA 

EMOČNÍ - STRACH, VZRUŠENÍ, TOUHA 

FYZICKÉ - ROZKOŠ, BOLEST  KOMBINACE 

 

EMOČNÍ ODEZVA 

STUPEŇ BOLESTI 

ŽÁNR Styl a charakter v kontextu sexuálních dovednosti znamená záměrnou a účelovou změnu vašeho chování pro zlepšení věrohodnosti role a zlepšení prožitku při realizaci zážitkové erotiky. V praxi to znamená, že se přizpůsobíte chováním vzniklé situaci nebo zvolené erotické roli nebo postavě. V roli MILENKY při EROTICKÉ OSLAVĚ budete dodržovat styl ROMANTICKÝ což znamená být příjemná, svůdná, něžná, jemná a přítulná. V žádném případě nemůžete v této situaci zvolit styl vhodný pro roli VULGÁRNÍ prostitutky se žvýkačkou v puse nebo styl AGRESIVNÍ vhodný pro policistky při zatýkání partnera.